Mob: 40230224

MODUM

 IoPT, Identitetsorientert psykotraume teori, 

og terapi ( selvmøte vha din egen intensjonssetning)


Grupper, Individuelle timer, også mini workshops/ Lavterskeltilbud. 

Følg med på "Mine tilbud" hvor mine yngre kollegaer også vil være her tilsted på Modum for ordinære IoPT samlinger. 

 Trauma is not what happens to us, but what happens inside us.

 Det er helt naturlig at du bruker ubevisste overlevelsesstrategier i møtet med det som trigger deg.Traume er ikke hva som skjedde oss, men hva det gjorde med oss.

Et traume forsvinner ikke av seg sjøl, slik som stress gjør. Et psykotraume er i "frys" og dermed paralysert. Det aktiveres av triggere, og du kan reagere ut fra det alderstrinnet du var på, når hendelsen som var vond for deg, inntraff.

 Opplever du i det daglige livet at følelsene slår knute på seg,ulykker skjer deg, gang på gang, du står fast- noe butter eller avhengigheter bare blir verre?

Har du tanker om hvorfor, og hvordan få løst dette opp, så det ikke hindrer deg mer. Det er fint å erfare hvordan det som nå låses opp i deg, kan endre noe i dine etterkommere.

 

  "En sårhet tidlig i livet,selv der ikke -synlig vold har skjedd, forvolder en smerte som betvinger flukt-og bedøvelsesstrategier som opprettholder sårheten og øker sårbarheten. Et barn som blir krenket i sin verdighet, blir til en voksen som ikke verdsetter liv og helse. "

 

 fra "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" av Anna Luise Kirkengen , prof. i allmennmedisin ogAne Brandtzæg Næss medisinstudent.

 

 

 

 

 PUSTEROMMET, Modum støtter:

Amnesty

og

Øvre Eiker for Kenya.

Del denne siden

unsplash