4. okt, 2020

Min kropp, mitt traume , mitt jeg.

 

 

«Når man gjør en traume erfaring betyr det at man opplever traumatisk stress, som også er toksisk stress.

 Traumatisk stress er i stand til å generere cellestress.

 Cellestress forandrer i sin tur genuttrykket og aktiverer en rekke epigenetiske modifiseringer.

 Dette gir grunnlaget for mange dysfunksjonelle stoffskifte prosesser som over tid, og avhengig av hvor alvorlig og intens traumatiseringen er, fører til kroniske sykdommer.

Det er alltid den svakeste leddet i et kjede som svikter først. Derfor er det ikke hensiktsmessig å klamre seg til enkeltdiagnoser eller orientere seg etter symptomer.

Hjerte- og kar sykdommer, reumatiske forstyrrelser, auto immune sykdommer og kreft kan være sluttfasen av en lang sykdomsfremkallende utvikling og dysfunksjonell endring.

 Utgangspunktet for utviklingen kan ligge i det skjulte nemlig en psykisk traumatisering.

 Derfor er det av og til helt nødvendig å gå tilbake til begynnelsen av årsak kjeden hvis vi er interessert i varig helbredelse og heling.

 Andre tilnærminger fungerer ofte bare som undertrykking eller forskyvning av symptomer.

 Det er selvfølgelig nødvendig å ta hensyn til alle følge faktorer, forsterkende faktorer eller medvirkende årsaker og å behandle dem. Og det er denne fremgangsmåten som fortjener betegnelsen integrativ terapi.»

 Et lite utdrag fra Harald Banzhaf, spesialist i allmennmedisin mm .

Fra boken Min kropp, Mitt traume, Mitt jeg, side 119.

Del denne siden